شنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٦
افتتاحیه جشنواره فیلم سینمایی کشورهای جنبش عدم تعهد